KRP (Kwaliteitsregister Pedicures)

 

Hambachtenprocert

Alleen pedicures met een door de branchevereniging erkend diploma kunnen zich registreren in het KRP. Een bij het KRP geregistreerde pedicure is verplicht accreditatiepunten te behalen d.m.v. bij – en nascholing om kennis op het vakgebied bij te houden. Een bij KRP geregistreerde pedicure waarborgt de kwaliteit.